Jäsenasiat

 

 

AJANKOHTAISTA JÄSENASIAA v. 2019

Yhdistyksemme päätti syyskokouksessaan, että ennakonpidätyksen alaisesta palkasta perittävä prosentuaalinen jäsenmaksu v. 2019 on 1,32 %.

  • mikäli työnantaja ei tilitä jäsenmaksua suoraan jäsenen palkasta, tulee jäsenen itse huolehtia jäsenmaksun suorittamisesta liiton tilille. Työnantajalla tulee olla jäseneltä saatu valtakirja jäsenmaksun perimiseen. Jäsenmaksuja ei saa olla maksamatta yli neljän kuukauden ajalta.

Euromääräinen jäsenmaksu 5,00 €/kk  

  • euromääräistä jäsenmaksua maksaa jäsen, joka on vähintään 30 päivän ajaksi jäänyt ilman palkkaa tai ansiosidonnaista työttömyyskassan etuutta (esim. äitiys-, sairausloma, vuorotteluvapaa, asevelvollisuus tms.)  

Kannatusjäsenmaksu eläkeläisjäseniltä vuodelle 2019 on 36 euroa/jäsen ja se laskutetaan jäseniltä erikseen

(huom. kun jäsen jää eläkkeelle, hänen tapaturma- ja matkustajavakuutuksensa jatkuu kyseisen vuoden loppuun ja sitten päättyy). Työssäkäyvillä jäsenillä vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, kun jäsen täyttää 68 vuotta. 

Opiskelijajäsenmaksu on 36 €/vuosi joka laskutetaan neljässä erässä.

 

OHJEITA JÄSENMAKSUJEN SUORITTAMISEEN

Kaikki yhdistykset siirtyivät jäsenmaksujen perinnässä vuoden 2018 alusta ns. liittoperintään. Omassa yhdistyksessämme tämä on ollut käytössä vuodesta 2013 alkaen eli jäsenmaksut on suoritettu suoraan Jyty-liiton ilmoittamalle tilille ja heiltä toimitettavien viitelistojen mukaisesti.

 

Niiden jäsenten, joiden palkasta työnantaja perii jäsenmaksun suoraan, ei tarvitse huolehtia asiasta mitenkään. Euromääräistä jäsenmaksua maksavien tulee itse huolehtia jatkossakin jäsenmaksujen suorittamisesta liiton antamien ohjeiden mukaan ja heidän ilmoittamalleen tilille.  

 

LISÄTIETOJA JÄSENASIOISTA saatte mm. Jytyliiton nettisivuilta www.jytyliitto.fi ja  yhdistyksen omilta kotisivuilta http://jytypielavesi.jytyliitto.net. Jäsenasiainhoitajana toimii Taina Jauhiainen (yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-välilehdeltä).