Jyty Pielavesi ry:n syyskokouskutsu

Aika: 26.11.2020 klo 16 - 17
Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone (Puustellintie 16)

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

Aika to 26.11.2020 klo 16:00
Paikka kunnanhallituksen kokoushuone (Puustellintie 16)

Käsiteltävät asiat
- kokouksen avaus
- kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
- jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2021
- luottamustehtävien hoidosta maksettavien palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2021
- vuoden 2021 toimintasuunnitelman vahvistaminen
- vuoden 2021 talousarvion vahvistaminen
- hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2021
- hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen vuodelle 2021
- hallituksen varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuodelle 2021
- yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2021
- jäsenaloitteet
- muut kokoukselle esitetyt asiat
- kokouksen päättäminen


Tervetuloa!
Pielavedellä 11.11.2020
JYTY PIELAVESI RY:N HALLITUS

Kirsi Poikonen
puheenjohtaja

Sonja Roivainen
sihteeri